Tutaj jesteś

Podatek VAT od towarów z Chin – jak obliczyć i opłacić?

14 stycznia 2022 Praca Podatek VAT od towarów z Chin

O ile w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych (w tym m.in. nabycia towarów z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej) nie ma barier taryfowych – ceł – oraz pozataryfowych, to w sytuacji zakupu produktów bezpośrednio z Chin sytuacja przedstawia się inaczej. Jaki jest VAT od przesyłek z Chin i w jaki sposób ująć go w deklaracji podatkowej? Przeczytaj tekst, by poznać podstawowe informacje w kwestii VAT na produkty z Chin.

Jak zapłacić VAT za towar z Chin?

Do zakupów z Chin – głównie poprze AliExpress – zachęcają przede wszystkim niskie ceny oraz szeroki asortyment ofert. Należy jednak pamiętać o drugim aspekcie, tzn. opłatach i obowiązkach wynikających z zakupów. Koszty te – cło oraz podatek od towarów i usług – są ponoszone przez nabywcę towaru. Import z Chin a VAT to ważne zagadnienie, jeśli chcesz zrealizować transakcję zgodnie z prawem.

Począwszy od dnia 1 lipca, kwota wynikająca z podatku VAT jest doliczana do kosztu z tytułu transportu przesyłki.

Ile wynosi cło i VAT z Chin?

Jeśli chodzi o wysokość opłat celnych, to nie ma jednolitej stawki w tym zakresie. Wysokość opłat celnych jest ściśle uzależniona od rodzaju danego towaru. Aby sprawdzić taryfę celną dla danego produktu, należy skorzystać z jednego z systemów online – są to:

  • TARIC, czyli Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich oraz
  • ISZTAR – jest to Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej.

Przykładowo, niektóre ubrania są opodatkowane stawką celną na poziomie 12%.

Z kolei w przypadku podatku od towarów i usług stosowane są cztery stawki podatkowe, czyli:

  • podstawowa na poziomie 23%,
  • obniżona (w zależności od rodzaju produktu, może być to 4%, 7% lub 8%).

Ponadto, niektóre towary podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z podatku VAT. Praktyka pokazuje jednak, że produkty importowane z Chin do Polski zaliczają się do kategorii opodatkowanej stawką podstawową.

Łączna wartość opłat, jakie importer jest zobligowany uiścić z tytułu cła oraz podatku od towarów i usług (tzn. cło i VAT z Chin), jest określana jako tzw. należności celno-skarbowe. Ponadto, należy ponieść opłatę na rzecz Poczty Polskiej, która przekazuje daną przesyłkę do kontroli Urzędu Celnego. Opłata ta ma charakter ryczałtowy i wynosi 8,50 PLN, niezależnie od wartości przesyłki.

VAT z Chin – od jakiej kwoty?

Jeszcze niedawno zwolnieniu z obowiązku podatkowego w zakresie VAT podlegały transakcje importu przesyłek o niskiej wartości, tzn. do równowartości 22 euro. Taki stan rzeczy uległ jednak zmianie wraz z wprowadzeniem w lipcu 2021 roku tzw. pakietu e-commerce. Wprowadzone w Polsce zmiany nawiązują do polityki handlowej realizowanej na terenie całej Unii Europejskiej.

Zmiany w ramach e-commerce objęły również cło na import z Chin – przesyłki z tego kraju o wartości wyższej niż równowartość 150 euro podlegają również obowiązkowi celnemu. Bez opłacenia cła nie będzie możliwe odebranie przesyłki z Urzędu Celnego.

Jak zapłacić VAT za towar z Chin?

Oprócz wysokości zobowiązania podatkowego ważną rolę odgrywa również sposób zapłaty podatku. Jeśli chodzi o VAT na towary z Chin, to naliczony z tytułu transakcji podatek od towarów i usług należy uiścić w terminie dziesięciu 25 dni od momentu otrzymania dokumentu celnego z odpowiedniego organu Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ważna jest również kwestia: faktura z chin a VAT. Nie licząc faktury kosztowej, należy posiadać między innymi także dokument SAD (lub PZC – jeśli faktura ma postać elektroniczną). Import towarów z Chin w deklaracji VAT powinien zostać ujęty w deklaracji JPK-V7 z użyciem oznaczenia IMP. Sposób księgowania na kontach lub w KPiR jest uzależniony od specyfiki danego zakupu. Zazwyczaj faktury potwierdzające import z Chin księguje się w poczet materiałów lub towarów handlowych.

Podręczniki licealne

Redakcja prezenteria.pl

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

prezent dla pracowników